Privacy policy

Bureauvialeweb cam kết tôn trọng và bảo vệ tối đa thông tin của người dùng, cam kết được cụ thể hóa bằng các điều sau:

I. Dữ liệu thu thập từ người dùng

Trong quá trình sử dụng và học tập tại Bureauvialeweb, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu cơ bản sau:

 • Thông tin chung do người dùng cung cấp: Email, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi ở, giới thiệu bản thân, hình đại diện.
 • Thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng Bureauvialeweb của người dùng: tên khóa học tham dự, các thảo luận của người dùng, điểm số các bài thi hoặc các bài kiểm tra.
 • Thông tin tự động thu được từ website: Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất kỳ khi nào bạn liên kết với website của chúng tôi. Ví dụ như, giống như nhiều website khác, chúng tôi sử dụng “cookies” (cookies là một file text nhỏ lưu một số thông tin về thói quen truy cập các khu vực trên site) và chúng tôi nhận được thông tin khi trình duyệt web của bạn truy cập vào Bureauvialeweb. Ngay lần đầu tiên bạn ghé thăm Bureauvialeweb, cookies sẽ được gửi tới máy vi tính của Bạn. Cookies này sẽ lưu trữ dữ liệu về tùy chọn ưa thích của người dùng tại Kiến Học.

Khi người dùng có nhu cầu được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học, chúng tôi sẽ yêu cầu được cung cấp thêm thông tin chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người dùng.

II. Cách thức sử dụng dữ liệu thu thập được

Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác người nào đang sử dụng dịch vụ. Những loại thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi lập hồ sơ cá nhân về người dùng và xác định nhu cầu của họ. Bureauvialeweb cam kết không cung cấp dữ liệu người dùng cho bên thứ ba mà không thông qua sự đồng ý của người dùng.

III. Bảo mật thông tin

 • Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đối tác trong khuôn khổ quy định của Chính sách bảo mật thông tin, ví dụ: chúng tôi có thể nhờ bên thứ ba nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.
 • Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của khách hàng nếu chúng tôi sáp nhập hoặc nhượng quyền công ty.
 • Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.

IV. Quyền thay đổi Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật thông tin người dùng này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật mà không báo trước với người dùng. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng bạn luôn nắm được Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mới nhất của chúng tôi.

V. Quyền miễn trừ trách nhiệm với các thông tin được thu thập bởi bên thứ ba có liên kết tại Kiến Học

Nội dung Chính sách bảo mật thông tin người dùng này chỉ áp dụng tại website Bureauvialeweb, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba có liên kết tại Bureauvialeweb. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào với các thông tin được thu thập của trang web thuộc bên thứ ba.

 cam kết tôn trọng và bảo vệ tối đa thông tin của người dùng, cam kết được cụ thể hóa bằng các điều sau:

I. Dữ liệu thu thập từ người dùng

Trong quá trình sử dụng và học tập tại Kiến Học, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu cơ bản sau:

 • Thông tin chung do người dùng cung cấp: Email, tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi ở, giới thiệu bản thân, hình đại diện.
 • Thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng Bureauvialeweb của người dùng: tên khóa học tham dự, các thảo luận của người dùng, điểm số các bài thi hoặc các bài kiểm tra.
 • Thông tin tự động thu được từ website: Chúng tôi nhận và lưu trữ một số loại thông tin bất kỳ khi nào bạn liên kết với website của chúng tôi. Ví dụ như, giống như nhiều website khác, chúng tôi sử dụng “cookies” (cookies là một file text nhỏ lưu một số thông tin về thói quen truy cập các khu vực trên site) và chúng tôi nhận được thông tin khi trình duyệt web của bạn truy cập vào Bureauvialeweb. Ngay lần đầu tiên bạn ghé thăm Kiến Học, cookies sẽ được gửi tới máy vi tính của Bạn. Cookies này sẽ lưu trữ dữ liệu về tùy chọn ưa thích của người dùng tại Bureauvialeweb.

Khi người dùng có nhu cầu được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học, chúng tôi sẽ yêu cầu được cung cấp thêm thông tin chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người dùng.

II. Cách thức sử dụng dữ liệu thu thập được

Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác người nào đang sử dụng dịch vụ. Những loại thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi lập hồ sơ cá nhân về người dùng và xác định nhu cầu của họ. Kiến Học cam kết không cung cấp dữ liệu người dùng cho bên thứ ba mà không thông qua sự đồng ý của người dùng.

III. Bảo mật thông tin

 • Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đối tác trong khuôn khổ quy định của Chính sách bảo mật thông tin, ví dụ: chúng tôi có thể nhờ bên thứ ba nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.
 • Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của khách hàng nếu chúng tôi sáp nhập hoặc nhượng quyền công ty.
 • Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.

IV. Quyền thay đổi Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật thông tin người dùng này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật mà không báo trước với người dùng. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng bạn luôn nắm được Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mới nhất của chúng tôi.

V. Quyền miễn trừ trách nhiệm với các thông tin được thu thập bởi bên thứ ba có liên kết tại Kiến Học

Nội dung Chính sách bảo mật thông tin người dùng này chỉ áp dụng tại website Bureauvialeweb, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba có liên kết tại Bureauvialeweb. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào với các thông tin được thu thập của trang web thuộc bên thứ ba.